Takeuchi Seiho

https://www.kultura.oww.io/artist/id/2596/Takeuchi_Seiho