Yokoyama Matsusaburo

https://www.kultura.oww.io/artist/id/2580/Yokoyama_Matsusaburo